O Nas

onas2

 

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał 29 grudnia 2006 roku i działa jako jednostka organizacyjna przy Urzędzie Miejskim w Strzelcach Kraj. Siedzibą Warsztatu jest budynek przy ulicy Słowackiego 14 – „segment C” Publicznego Gimnazjum.
Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Celem rehabilitacji jest ogólny rozwój i poprawa sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Podstawową działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej finansuje PFRON. Jednostką współfinansującą jest gmina Strzelce Krajeńskie.

Osoby niepełnosprawne są kwalifikowane do uczestnictwa w Warsztacie w oparciu o wskazanie do terapii zajęciowej, zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Warsztat jest placówką pobytu dziennego – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Dyrektor warsztatu oraz pracownicy zajmujący się bezpośrednio uczestnikami tworzą Radę Programową, do której obowiązków należy: przygotowanie dla każdego uczestnika indywidualnego programu terapii; wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację indywidualnego programu; dokonywanie, z udziałem uczestnika warsztatu, nie rzadziej niż na pół roku, oceny indywidualnych efektów rehabilitacji; modyfikacja indywidualnego programu w zależności od potrzeb i oceny efektów rehabilitacji; wskazywanie uczestnikowi warsztatu, jego przedstawicielowi ustawowemu, a w przypadku nieustanowienia takiego przedstawiciela – opiekunowi prawnemu, możliwości i form dalszej rehabilitacji społecznej i zawodowej; wyrażanie opinii odnośnie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach tzw. „treningu ekonomicznego”; dokonywanie corocznej oceny efektów realizacji indywidualnych programów uczestników warsztatu.

Czterdziestu pięciu uczestników WTZ ma do dyspozycji 9 pracowni ( kulinarną, teatralną, edukacji kulturalnej, wikliniarską, plastyczną, krawiecką, rękodzielniczą, komputerową i florystyczną ) oraz salę rehabilitacyjną.

Skip to content